Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Nhạc cụ chơi Salsa


Có nhiều cách khác nhau để nhận biết nhịp trong Salsa, và nhận biết qua việc nghe âm thanh phát ra từ các nhạc cụ, đặc biệt là từ tiếng trống Conga, Bongo hay tiếng Clave là cách phổ biến nhất. Dưới đây là hình ảnh giới thiệu về các loại nhạc cụ chơi trong một ban nhạc Salsa