Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

3F-DANCE HẢI PHÒNG: Tháng 8-2013. cùng sinh nhật các thành viên ưu tú.